مرکز تحقیقات سوختگی- [اخبار پایگاه]
اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۵/۱۸ | 

به دنبال عملکرد مطلوب مرکز تحقیقات سوختگی و حرکت در راستای اهداف مرکز،به استناد رأی صادره شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت،با تبدیل وضعیت مرکز تحقیقات سوختگی از اصولی به قطعی موافقت شد.

 دکتر محمدجواد فاطمی رئیس مرکز تحقیقات سوختگی اظهار داشت:به دنبال بازدیدی که در بهمن ماه سال گذشته توسط کارشناسان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی از مرکز تحقیقات سوختگی صورت گرفت،گروه بازدید کننده از عملکرد مرکز تحقیقات ابراز رضایت کردند و آن را واجد شرایط برای اخذ موافقت قطعی دانستند.

وی اظهار داشت: در اسفند ماه سال 1393 گزارش بازدید از مرکز تحقیقات برای اخذ تصمیم نهایی به شورای نظارت و ارزشیابی شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ارسال شد و سرانجام به استناد رأی صاره در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت با تبدیل وضعیت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از اصولی به قطعی موافقت شد.

به دنبال این خبر در روز یکشنبه مورخ 94/5/11  دکتر فاطمی در جلسه ای با اعضای شورای پژوهشی بیان کردند که: طی چند سال اخیر تمام تلاشمان را کردیم تا مرکزی مفید و پویا داشته باشیم ،سعی کردیم در حد توان و بضاعت خویش مشکلات سوختگی را تبیین و در حل آنها بکوشیم.تلاش کردیم به پیشگیری،درمان و بازتوانی به یک اندازه بها بدهیم.کتاب نوشتیم،مقاله چاپ کردیم،تفاهم نامه و قرارداد امضا کردیم اما دغدغه اصلی ما اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات بود تا از وضعیت ناپایدار موافقت اصولی خارج شده و مصوب گردد.اکنون این مهم به انجام رسیده است. این به انجام رسیدن حاصل تلاش همه ما بوده است.

دکتر فاطمی با بیان این اظهارات از اعضای شورای پژوهشی و پرسنل مرکز تشکر و قدردانی کرده و پس از آن کیک کوچکی توسط دکتر امامی برش داده شد و این خبر خوش را جشن گرفتند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سوختگی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=81.30081.17820.fa
برگشت به اصل مطلب