مرکز تحقیقات سوختگی- [اخبار پایگاه]
چهارمین همایش سوختگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ | 

چهارمین همایش کشوری سوختگی

6-7 اسفندماه 93

 

 

 

برنامه چهارمین همایش کشوری سوختگی اسفند ماه 1393

سالن شماره 2 (سالن اصلی): چهار شنبه 6/12/1393

عنوان

سخنران

زمان

موضوع

تلاوت قرآن مجید و سرود ملی

 

 

8:10-8:00

افتتاحیه

 

سخنرانی رئیس کنگره

دکتر فرهاد حافظی

8:20-8:10

"

 

سخنرانی دبیر علمی و رئیس مرکز تحقیقات سوختگی

 

دکتر محمد جواد فاطمی

8:30-8:20

"

 

سخنرانی دبیر اجرائی کنگره

 

دکتر سیامک فرخ فرقانی

8:40-8:30

"

رئیس نظام پزشکی

 

 

دکتر علیرضا زالی

9:00-8:40

"

هیات رئیسه اول : دکتر سید کمال فروتن- دکتر نصرت اله بدوحی- دکتر محمدرضا مبین

 

جایگاه سوختگی در آموزش پزشکی

 

دکتر حمیداله بهادر

9:15- 9:00

 

سخنرانی آموزشی

9:20-9:15

پرسش و پاسخ

Myocutaneous mucormycosis in a diabetic burnt patient led to upper exteremity amputation

 

دکتر مهدی ایاز

9:30-9:20

مقاله آزاد

بررسی موارد اسهال در بیماران بستری در بیمارستان شهید مطهری طی یک سال          

 

دکتر فرانک عالی نژاد

9:40-9:30

"

Anti-recombinant flagellin type b antibody protects burned mice against Pseudomonas aeruginosa challenge

 

بهادر بهروز

9:50-9:40

"

مرور نظام مند مطالعات اپیدمیولوژی سوختگی در ایران

دکتر محسن صابری

10:00-9:50

"

چالش های سوختگی در ایران

 

1-دکتر مهدی ایاز

2- دکتر فریدون عابدینی

3- دکتر خضری

4-دکتر آقاجانی

5-دکتر پایدار

6-دکترسید حسن طاووسی

7-دکتر محمرضا مبین

نمایندگان کمیسیون مجلس، وزارت نیرو، نظام مهندسی، وزارت کشور، شهرداری

11:00-10:00

پانل اول

Moderator:

دکترمصطفی دهمرده ای

 

 

پرسش و پاسخ

پذیرایی

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سوختگی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=81.30081.13061.fa
برگشت به اصل مطلب