دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 38 | تعداد کل بازدید های مطالب: 5,375 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: ثبت نام - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: عنوان طرح های در حال اجرا - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: عناوین طرح‎های در حال بررسی مرکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مقالات - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: ارزش ها و اهداف - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: برنامه استراتژیک - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: گروه های پژوهشی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: ثبت نام - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: Home - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: برنامه استراتژیک - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: چشم انداز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: ماموریت - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: تاریخچه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: تماس با ما - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اعضاء شوراء - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اساسنامه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: چشم انداز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اعضاء شوراء - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اهداف - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: عناوین طرح‌های پایان یافته - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: پنجمین همایش کشوری سوختگی - ۱۳۹۴/۹/۲۴ -
:: پنجمین همایش کشوری سوختگی - ۱۳۹۴/۹/۲۴ -
:: اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۴/۵/۱۸ -
:: برگزاری پنجمین همایش کشوری سوختگی - ۱۳۹۴/۵/۱۶ -
:: چهارمین همایش سوختگی - ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ -
:: برگزاری نشست خبری چهارمین همایش کشوری سوختگی - ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ -
:: مدت ارسال مقالات - ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ -
:: همایش اول Day One March 7, 2012 - ۱۳۹۳/۸/۲۸ -
:: دومین همایش - ۱۳۹۳/۸/۲۸ -
:: سومین همایش - ۱۳۹۳/۸/۲۸ -
:: اصول اولیه درمان سوختگی - ۱۳۹۳/۸/۲۸ -
:: چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟ - ۱۳۹۳/۸/۲۸ -
:: روشنا(راهنمای پیشگیری از سوختگی در کودکان) - ۱۳۹۳/۸/۲۸ -
:: راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۳/۸/۲۸ -
:: test - ۱۳۹۳/۸/۱۷ -
:: test - ۱۳۹۳/۸/۱۷ -
:: بسم الله الرحمن الرحیم - ۱۳۹۳/۶/۳۱ -
:: کنگره سوختگی - ۱۳۹۳/۵/۲۲ -