دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴

پنجمین همایش کشوری سوختگی

پنجمین همایش کشوری سوختگی ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴

پنجمین همایش کشوری سوختگی

مرکز تحقیقات سوختگی برگزار می نماید ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴

اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران

شورای گسترش وزارت بهداشت موافقت قطعی مرکز تحقیقات سوختگی را تصویب کرد. ..

ادامه...

img_yw_news
جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴

برگزاری پنجمین همایش کشوری سوختگی

برگزاری پنجمین همایش کشوری سوختگی ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳

چهارمین همایش سوختگی

برنامه چهارمین همایش سوختگی 6و7 اسفندماه 93 ..

ادامه...

اساسنامه مرکز تحقیقات


ماده ۱- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه  مرکز تحقیقات زخم و سوختگی که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می شود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده ۲- اهداف

۱)    توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم

۲)      انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

۳)      جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

۴)      تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه

۵)      ترغیب تشویق و بکارگیری محققین

۶)      کوشش درجلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور

۷)      همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللیبا رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

  ماده ۳- ارکان مراکز عبارتند از:

  (۱شورایعالی

  (۲رئیس مرکز

ماده ۴- اعضاء شورایعالی مرکز عبارتند از:

۱)      رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

۲)      معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

۳)      معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

۴)      رئیس مرکز

۵)      سه نفر از اعضاء هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید رئیس دانشگاه

متن

متن

متن

متن